Rekord i antal transaktioner i Norden under H1 2017

Fortsatt stark nordisk transaktionsmarknad med hög aktivitet från både finansiella och industriella köpare under H1 2017. Under perioden genomfördes 576 transaktioner, vilket är nytt rekord.

Exempel uppmärksammade transaktioner under H1 2017

Under perioden har flertalet uppmärksammade transaktioner skett, bland annat svenska Etraveli som köptes av riskkapitalbolaget CVC i juni 2017. Etraveli är en global, online-baserad resebyrå som driver flygresor.se, Gotogate, Supersavertravel m.fl. och transaktionen värderade Etraveli till över 4,5 miljarder SEK, cirka 14 gånger vinsten före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA).

Övriga intressanta transaktioner som genomförts är mjukvarubolaget Visma, Akademibokhandeln och strumptillverkaren Happy Socks som alla lockade intresse från riskkapitalbolag.

I övrigt domineras transaktionsmarknaden av strategiska köpare. Av totalt 576 transaktioner under H1 2017 genomfördes 464 transaktioner av strategiska köpare.

Efter att bolaget ryktats vara påväg till börsen för några år sedan förvärvades svenska lösgodisdistributören CandyKing av börsnoterade Cloetta. Transaktionen värderade CandyKing till 550 miljoner SEK*, vilket motsvarar drygt 8 gånger EBITDA.

Under perioden förvärvades även Nordic Cinema Group (NCG), som driver biografer i hela Norden under SF Bio/Kino i Sverige och Norge och Finnkino i Finland och Balitkum, av amerikanska AMC Theatres. Säljare i transaktionen var riskkapitalbolaget Bridgepoint samt Bonnier Holding som ägde 30 procent av bolaget. Transaktionen värderade NCG till över 5,7 miljarder SEK.

Drivkrafter på transaktionsmarknaden

Låga räntor
– Billigare kapitalanskaffning
– Fler överväger alternativa investeringsmöjligheter

Stor tillgång på kapital
– En viktig drivkraft på transaktionsmarknaden är företags och riskkapitalsbolag tillgänglighet på kapital
– Idag upplevs det finnas god tillgänglighet på kapital på marknaden

Höga värderingar på börsen
– Fler letar investeringsmöjligheter utanför börsen
– Höga värderingar på börsen medför generellt höga värderingar även på privatägda bolag

 

* 325 miljoner SEK plus en eventuell tilläggsköpeskilling på 225 miljoner SEK baserat på utfallet av försäljningsvolymen 2018

 

Hög transaktionsnivå under H1 2017

Fortsatt höga värderingar på börsen

Kontakt

Joakim Tengzelius

Partner

joakim.tengzelius@valentum.se

+46 703 34 00 06

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.