Anders Nyrén

Senior Advisor

Anders har varit senior advisor till Valentum sedan 2017.

Tidigare var Anders VD för det börsnoterade investmentbolaget Industrivärden. Han har även verkat i ett flertal styrelser, bland annat som ordförande i Handelsbanken, SCA samt Sandvik.

Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm där han även utnämndes till ekonomie hedersdoktor under 2014.

+46 8-41 200 400

Medarbetare