Robert Bäckström

Partner

Robert var med och grundade Valentum under 2012.

Tidigare erfarenheter inkluderar över 7 år inom corporate finance och ett stort antal genomförda transaktioner. Dessförinnan arbetade Robert som managementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young samt på Swedish Match inom Group Finance. Han är även en flitigt anlitad gästföreläsare på Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms Universitet.

Robert har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan samt en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

+46 708 129 307

Medarbetare