Försäljningen av Stål & Hyr till Renta Group

Finska Renta Group förvärvar Stål & Hyr Group av Accent och tillsammans kommer bolagen ha en omsättning på mer än SEK 800 miljoner och mer än 300 anställda i Finland och Sverige.

Stål & Hyr, grundat 1979, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Inräknat Stål & Hyrs och systerbolaget Dennis Maskinuthyrnings depåer erbjuder koncernen sitt breda produktutbud via totalt tretton depåer längs västkusten och i nordvästra Skåne.

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@valentum.se

+46 704 500 369

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.