Försäljning av Pro Optix till Lifco

Valentum rådgivare till ägarna av Pro Optix vid försäljningen till Lifco AB

Lifco har tecknat avtal om att förvärva svenska Pro Optix som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden.

Pro Optix grundades 2010 och har sedan dess etablerat en ledande position inom sin marknadsnisch. Bland bolagets kunder återfinns systemintegratörer, telekom- och internetoperatörer samt stadsnät med flera.

Valentums transaktionsteam utgjordes av Joakim Tengzelius, Martin Agerup samt David Hammarström.

Kontakt

Joakim Tengzelius

Partner

joakim.tengzelius@valentum.se

+46 703 34 00 06

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.