Försäljning av Pro Optix till Lifco

genom Lifco stärker Pro Optix sina möjligheter att växa på den Europeiska fibermarknaden

Läs mer

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Kontakta oss