Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Hundradagarsplanen – vad innebär den?

Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

En minsta gemensamma nämnare som de flesta skulle skriva under på är dock att planen bör innehålla såväl de mest brådskande värdeskapande åtgärderna (med andra ord ”lågt hängande frukter”) som definition och kartläggning över de viktigaste värdedrivarna på lång sikt. Detta för att möjliggöra att arbete påbörjas med att genomföra förbättringar inom dessa områden.

Varje hundradagarsplan är unik, men nedan är ett antal exempel på aktiviteter som ofta förekommer:

Riktlinje
Skapande av en tydlig strategisk riktlinje och målsättning för var företaget skall befinna sig inom en given tidsperiod. Därefter skapas en plan med aktiviteter som ska se till att företaget når målet. Detta är helt avgörande för att bolagets ledning och medarbetare skall arbeta mot ett gemensamt mål.

Etablering
Etablering av en organisation som har förutsättningar att genomföra planen. Framför allt genom att identifiera nyckelpersoner internt, men finns det kompetensluckor sker istället rekrytering externt.

Identifiering
Identifiering av ett antal initiativ som på kort sikt kan förbättra kassagenereringen i företaget. Detta skapar bättre förutsättningar att finansiera de investeringar som krävs för att nå de långsiktiga målen.

Prioritering
Prioritering och identifiering av möjligheter till operationell förbättring. Vilka är värdedrivarna som kommer skapa värdetillväxt på medel till lång sikt? Det kan handla om exempelvis, R&D, logistik, sälj och marknadsföring eller inköp.

Handlingsplan
Skapande av en tydlig handlingsplan för att säkerställa en framgångsrik implementation och för att se till att alla initiativ genomförs. Det gäller att planen är konkret och att det är enkelt att följa upp den på regelbunden basis.

De flesta finansiella köpare använder sig av hundradagarsplaner, men i många fall tar de hjälp av externa konsulter inom strategi och redovisning för att skapa delar av dem.

En hundradagarsplan skapar ofta förutsättningar att se på verksamheten med nya ögon samtidigt som den skapar möjligheter att lägga i en extra växel. Perioden efter ett förvärv lämpar sig ofta bra för denna aktivitet då organisationen i större utsträckning än annars förväntar sig en förändringsprocess.

Vill du höra mer om vad en hundradagarsplan skulle kunna innebära för ditt företag, eller vad en partner troligen skulle vilja arbeta med tillsammans med dig efter ett förvärv så tveka inte att ta kontakt med oss på Valentum så hjälper vi dig.

 

 

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.