Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Sveriges entreprenörer förlorar miljarder

Valentum bistod i oktober Pernilla och Niclas, som är ägare till RevolutionRace (Fritidsfabriken) vid försäljningen av en minoritetsandel till riskkapitalbolaget Altor. Vilket priset slutligen blev har jag inte möjlighet att avslöja. Däremot kan jag berätta att de innan processen fått bud på bolaget som i grova drag var hälften så höga jämfört med de högsta buden som inkom under transaktionsprocessen. En process där ett stort antal potentiella köpare bjöds in. I många fall väljer entreprenörer till skillnad från Pernilla och Niclas att genomföra en transaktion med en köpare som proaktivt kontaktat dem. Tyvärr är då sannolikheten låg att de erhåller bästa värde och villkor – resultatet blir att entreprenörer går miste om miljarder.

När man tar upp värde i samband med köp och sälj, vare sig det handlar om enklare varor eller bolag, tenderar många att enbart fokusera på prislappen. Visst är köpesumman viktig, men det finns väldigt många fler faktorer som avgör om en affär är lyckad eller inte. En professionell rådgivare bidrar inte bara till att höja prislappen utan hjälper även till att hitta rätt köpare till företaget. Det är särskilt betydelsefullt för entreprenörer som inte vill släppa sitt livsverk utan tvärtom är ute efter en partner, som utvecklar verksamheten. Detsamma gäller för familjeföretagaren vars barn valt en annan karriär än att fortsätta i förälderns fotspår. Utmaningen är ofta att tillfredsställa önskan om att både ge kommande generationer ekonomisk trygghet och samtidigt hitta nya ägare som tar verksamheten in i framtiden.

50 % av de som säljer sina företag använder en professionell rådgivare. För bostadsmarknaden är samma siffra 90 %

En serie djupintervjuer som genomfördes våren 2017 av ett oberoende undersökningsinstitut på uppdrag av Valentum, visar att fler än hälften av alla entreprenörer säljer sina företag utan att anlita en projektledande rådgivare inom företagsförsäljning. Det kan jämföras med villa- och bostadsrättsmarknaden där över 90 % av alla säljare använder en fastighetsmäklare för att säkerställa en bättre affär. Ett av de vanligaste svaren till varför en specialiserad rådgivare inom företagsförsäljning inte används är att entreprenörerna inte känner till vad denne gör eller kan bidra med i samband med försäljningen.

För att bli mer konkret. Det totala försäljningsvärdet av privatägda företag värderade över 50 miljoner översteg 10 miljarder kronor under år 2016. Om vi mot bakgrund av den aktuella undersökningen antar att endast hälften av ägarna anlitade en rådgivare, blir det totala värdet på affärer som genomfördes utan en projektledande rådgivare närmare fem miljarder kronor. I de processer vi bedrivit genom åren har skillnaden mellan det lägsta och det högsta budet generellt skiljt sig mer än 100 procent.

”2,5 miljarder går förlorat, varje år”

 

Om vi utgår från sannolikhetslära så skulle buden hamna i mitten av vårt intervall, vilket i så fall skulle innebära att 50% av värdet motsvarande 2,5 miljarder går förlorat. En siffra baserad på ett år.

Att sälja ett företag är en komplex process och kräver gedigen förberedelse, analys och underbyggd argumentation av företagets värdeskapande faktorer. Branschen utvecklas snabbt och det är avgörande att alltid ha uppdaterad kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra en bra affär. Vana köpare, med företagstransaktioner som en stor del av sin verksamhet, använder sig av rådgivare i sina transaktionsprocesser.

Vi ställer inte upp på att entreprenören skall gå miste om den bästa affären. I en konstant hårdnande global konkurrens måste Sverige vara bäst i klassen på att skapa förutsättningar för att de framgångsrika bolag som byggs här förblir livskraftiga och långlivade. En dålig affär för entreprenören är ofta också en dålig affär för Sverige då vi i förlängningen riskerar att gå miste om konkurrenskraftiga verksamheter som med rätt köpare haft chansen att utvecklas till än mer framgångsrika bolag.

Därför har Valentum satt upp en vision

En vision om att alla entreprenörer skall veta vad en professionell rådgivare kan bidra med och att ingen entreprenör som säljer hela eller delar av sitt företag skall mista någon del av det värde som byggts upp. Vi vet nämligen hur mycket arbete som krävs för att bygga en verksamhet, för vi är själva entreprenörer.

Lyckas vi med detta så kommer det löna sig. Både för alla entreprenörer och för alla andra.

Joakim Tengzelius
Partner, Valentum

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.