Felicia Nordin

Analyst

Felicia har varit en del av Valentums projektteam sedan 2016.

Felicia håller för närvarande på att färdigställa sin kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

+46

Medarbetare