Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

M&A-försäkring låter dig slippa lämna garantier vid försäljning

Vill du slippa lämna garantier när du säljer ditt företag? I så fall kan en så kallad M&A försäkring vara något för dig. M&A-försäkring är ett samlingsbegrepp för en försäkringslösning som används i samband med företagstransaktioner. För 10 år sedan användes lösningen i någon enstaka procent av alla transaktioner, men idag har den siffran ökat till över 10 procent.

Vid en företagsförsäljning lämnar den säljande parten vanligtvis garantier för företaget i samband med transaktionen. Detta för att säkra upp för eventuella brister som inte är kända för säljaren. Garantierna kan exempelvis avse bokföring, skatt, miljö och immateriella rättigheter. Om köparen efter tillträdet hittar brister inom dessa områden har denne rätt att rikta krav mot säljaren.

Det finns dock begränsningar i vilka avseenden och i vilken omfattning köparen kan rikta krav mot säljaren. Ofta uppgår det maximala beloppet till 20–50 procent av den totala köpeskillingen, beroende på risksituation i bolaget.

När M&A-försäkringarna först etablerades på den svenska marknaden var de relativt komplexa att införa i en transaktionsprocess. Idag har dock processen förbättrats avsevärt, och i många fall kan hela förfarandet kortas då det är färre garantier som behöver diskuteras.

Kortfattat, så innebär lösningen att försäkringsbolaget blir köparens motpart vid garantibrister istället för säljaren.

Kostnaden för en M&A-försäkring skiljer sig åt mellan fallen, men nedan kan du se ett exempel på en typisk kostnadsstruktur:

Utöver premien tillkommer en självrisk om cirka en procent av bolagsvärdet. I exemplet ovan skulle därför kostnaden vid garantibrister uppgå till 1,45 MSEK. Resterande belopp upp till 30 MSEK ansvarar försäkringsbolaget för.

Förr var det vanligaste att köparen ensam tecknade försäkringen men idag är det ofta både säljare och köpare, beroende på situation.

När den här typen av försäkring först introducerades på marknaden var det vanligast att köparen stod för den som ett sätt att förenkla processen och därmed stärka sin konkurrenskraft i processer med flera köpare. Idag är det dock minst lika vanligt att säljaren använder försäkringen som ett verktyg för att förenkla processen, och vid dess slut är det den slutliga köparen som blir motpart i försäkringslösningen.

Valentum tror att M&A-försäkringen kommer bli alltmer vanlig. I takt med detta kommer även kostnaden för att använda produkten minska, vilket ytterligare ökar attraktiviteten. Det är dock inte alltid en fördel att använda en försäkringslösning. Varje transaktion är unik och det är därför viktigt att väga fördelarna mot kostnaderna. Dessutom är mycket också beroende på vilken risk säljaren är villig att ta.

Vill du veta mer om hur en M&A-försäkring fungerar eller om det kan vara något som är aktuellt för ditt företag, så är du alltid välkommen att höra av dig till Valentum så hjälper vi dig

 

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.