Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Tjänster

Valentum arbetar som projektledare och tar fullt ansvar för hela transaktionsprocessen från start till mål. Detta arbete innefattar bland annat upprättande av all relevant dokumentation såsom informationsmemorandum och finansiella databöcker, företagspresentationer och analysunderlag, ansvar för hela due diligence-processen, kontakt med alla utvalda motparter samt förhandling och utformning av process-strategi.

Försäljning av företag

Det uppstår ibland situationer där en ägare önskar sälja 100% av sitt bolag. Det kan bero både på situationer i bolaget eller privat. Valentum arbetar som projektledare i hela försäljningsprocessen och ansvarar för alla delar från start till mål.

Sälja en andel till investerare

Många ägare har kommit till en punkt i sitt företagsbyggande där de skulle vilja ta in en partner som kan bidra till företagets fortsatta tillväxt. Det kan handla om att bredda verksamheten internationellt, eller att genomföra tilläggsförvärv för att öka sin marknadsandel. I bolag som växer skapas också stora värden, som är svåra att realisera. Genom att sälja en andel av företaget till en investerare som också kan bidra finns möjlighet att realisera stora delar av det uppbyggda värdet och samtidigt behålla en stor andel av aktierna

Förvärv av företag

Förvärv är en effektiv väg till tillväxt som i många fall ger möjlighet till ett breddat kunderbjudande. Valentum identifierar, utvärderar och projektleder förvärv i Sverige och internationellt.

Kapital för tillväxt

I flera fall behöver snabbväxande företag externt kapital för att utvärdera och möjliggöra potentiella expansionsplaner – Valentum identifierar, utvärdering och upprättar i samråd med uppdragsgivaren det mest lämpliga alternativet, vilket kan vara allt ifrån nyemissioner till banklån eller andra typer av finansiering.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.