Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Nordiska företag i blickfånget för asiatiska investerare

Sedan 2005 har östasiatiska investerare genomfört knappt 200 förvärv i Norden. En aktivitet som intensifierades 2014 för att alltsedan dess befinna sig på en hög nivå.

Förvärven har varit spridda över alla de nordiska länderna, men med viss övervikt på norska och svenska bolag. I drygt hälften av alla transaktioner har kinesiska eller japanska köpare varit involverade. Den absoluta majoriteten av köparna är så kallade strategiska köpare, det vill säga bolag aktiva inom samma bransch som bolaget de köper.

Bransch – Industri & IT i fokus

Industribolag är de vanligast förekommande på listan över förvärv av östasiatiska köpare – hela 30 stycken i Norden sedan 2014. Andra högintressanta branscher är mjukvarubranschen samt IT & tele, vilka har attraherat 17 respektive 10 förvärv under samma period.

Storlek – Även små förvärv av intresse

Av de knappt 100 förvärv som genomförts sedan 2014 har målbolagens rörelsevärde publicerats i 58 fall. I strax över 50 procent av dessa transaktioner har rörelsevärdet på det förvärvade bolaget understigit €100m.

Vad är drivkraften bakom de östasiatiska köparnas förvärv av nordiska industribolag?

Naturligtvis finns det lika många drivkrafter som det finns transaktioner, men det finns ändå några övergripande faktorer som karaktäriserar asiatiska köpare av nordiska industribolag.
Från januari 2016 till och med juli 2017 annonserades 15 förvärv av nordiska industribolag där köparen var en östasiatisk aktör. I samtliga dessa fall var köparen strategisk, men många av dem hade mycket mer gemensamt än så. Nedan presenteras, utan inbördes ordning, de främsta anledningarna till varför förvärven genomfördes, enligt förvärvarna själva:

Öka produktutbudet
målbolaget har en produktportfölj som säljaren vill ta del av

Stärka den globala närvaron
köparen vill stärka eller etablera kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter i Norden och Europa

Synergieffekter och skalfördelar
köparen ser potentiella skalfördelar inom exempelvis tillverkning och upphandling

Intellectual property
köparen är intresserad av exempelvis teknik, patent och kunskap som finns i målbolaget

Case study: Svenska kameratillverkaren Hasselblad förvärvas av kinesisk drönartillverkare

Victor Hasselblad AB är ett av världens främsta bolag inom kameror och optik och har tillverkat kameror sedan 1940-talet. Bolaget har under de senaste åren visat stagnerande tillväxt och låg lönsamhet. Hösten 2015 förvärvades de av kinesiska DJI som tillverkar drönare för konsumentmarknaden. Syftet med förvärvet var att kombinera de båda bolagens tekniska kunskap.

Betalar östasiatiska köpare mer?

Nordiskt målbolag – Östasiatisk köpare

Bland de förvärv som genomförts sedan 2014, där målbolag varit nordiskt och köpare östasiatisk, har multipeln EV/Revenue (rörelsevärde/omsättning) uppgivits i cirka 40 fall

Median-EV/Revenue-multipel bland dessa är 1.92x. Med andra ord har det typiska bolagets rörelsevärde varit 1.92 gånger omsättningen.

Nordiskt målbolag – Nordisk köpare

Bland de förvärv som genomförts sedan 2014, där både målbolag och köpare har varit nordiska, har multipeln EV/Revenue (rörelsevärde/omsättning) uppgivits i cirka 450 fall

Median-EV/Revenue-multipel bland dessa är 1.14x. Med andra ord har det typiska bolagets rörelsevärde varit 1.14 gånger omsättningen

Sammanfattning

Då urvalet av transaktioner med en östasiatisk köpare är relativt litet kan man inte dra alltför långtgående slutsatser med hög säkerhet baserat enbart på detta. Vidare är inte EV/Revenue den enda multipel man bör använda då lönsamhet också är en viktig faktor vid värderingen av ett bolag. Dock är det en stor differens mellan multiplarna ovan, beroende på köparens hemvist. Detta kan tyda på att det finns en skillnad mellan vad nordiska och östasiatiska köpare betalar.

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.