Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Försäljning av ARAT Group till Storskogen

Rådgivare till ägarna av ARAT Group vid försäljningen till Storskogen.

Storskogen förvärvade ARAT Group med dotterbolagen ALMAB, Renholmen och Arivislanda från investmentbolaget Provator samt ett antal minoritetsägare.

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin under tre välkända varumärken. De tre bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans 300mkr och har 100 anställda. Med en stark försäljningsorganisation och närvaro i norra Europa samt ett flertal andra geografier, har ARAT Group byggt upp en mycket stark orderbok samt pågående projekt-pipeline. Bolagen kommer fortsätta drivas separat men ingå i en gemensam ägarstruktur.

Storskogen är en industri- och handelskoncern som idag äger 28 svenska bolag med en omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.

”Storskogen satsar på företag som är stabila och lönsamma. Det ger oss fantastiska möjligheter att fortsätta vår resa med utveckling och expandering av bolaget”, säger Per Jonsson, VD Renholmen.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan Andersson, VD ARAT Group.

”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT Group med dessa tre fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan VD och Partner på Storskogen.

Valentums transaktionsteam bestod av Tomas Almgren, Henrik Jakobsson och Henrik Falkenby.

Kontakt

Henrik Jakobsson

Director

henrik.jakobsson@cwicf.com

+46 727 16 61 00

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.