Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Försäljning av IDATA till Storskogen

IDATA grundades 1982 och är en leverantör av utdatatjänster såsom produktion och distribution av fysiska och digitala fakturor, betalningspåminnelser och liknande utskick. IDATA har etablerat en ledande position mot den offentliga sektorn i Sverige, med fokus på kommuner och energibolag.

Bolaget har en tydlig position som helhetsleverantör för informationslogistik och har framgångsrikt anpassat verksamheten i takt med den starka digitaliseringstrend med nya digitala lösningar för informationslogistik som har utvecklats under 2000-talet. Omsättningen uppgick till cirka SEK 145 miljoner under räkenskapsåret 2017/2018 och bolaget har idag 36 anställda baserade i Värnamo och Karlskoga.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat IDATA AB, ytterligare ett välskött och lönsamt bolag i en spännande bransch där den digitala utvecklingen är tydlig. Vi ser fram emot att stödja bolagets ledning i deras ambition att fortsätta utveckla verksamheten.”, säger Peter Ahlgren.

”Med Storskogen som ägare har vi möjlighet att fortsätta att driva och utveckla bolaget enligt vår vision för att utveckla nya lösningar och vara en förebild för våra branschkollegor” säger Martin Genhede, VD IDATA AB.

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som investerar i små- och mellanstora svenska bolag och har idag en samlad omsättning på drygt SEK 4 miljarder och cirka 1 000 anställda. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj med fokus på industri- och logistikföretag men har sedan 2014 breddat verksamheten till andra områden.

Storskogen förvärvar 100% av aktierna från tidigare ägare som efter transaktionen behåller sina operativa roller i bolaget.

Valentums transaktionsteam bestod av Joakim Tengzelius, Oscar Celsing, David Hammarström och Lovisa Bernhardsson.

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.