Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Transaktionsmarknaden för transport- & logistikföretag 2017 drivs av starka investeringsstrategier från strategiska köpare

Fortsatt stabil marknad med starka underliggande trender driver strategiska förvärv och ökar intresset från finansiella investerare.

Sålda bolag under 2017

 

Antal transaktioner i den nordiska Transport- och Logistikmarknaden avmattades något under andra halvan av året trots starka underliggande trender. Ökande detaljhandel online leder till ökad transportvolym och behov av leveranssäkerhet vilket driver aktörerna till förvärv. Framförallt är det nordiska strategiska köpare som förvärvar för att realisera stordriftsfördelar, etablera sig på nya marknader och öka sin transportkapacitet.

Konsolideringen fortsätter

Åkeri och logistikmarknaden konsolideras i snabbast takt. Svenska budfirman Best Transports köpte Last Mile Services för att etablera sig på den Danska marknaden. Nederländska Den Hartogh’s köpte in sig på den nordiska marknaden genom att förvärva Svenska Bulkcon. Schenker sökte ytterligare skalfördelar med ökad kapacitet och storlek genom förvärvet av Göteborgsbaserade Kallebäcks Transport.

Pensionsförvaltare och riskkapitalister investerar

Riskkapitalister och pensionsbolag har ett visst ökat intresse i sektorn. Pensionsfonderna ATP och kanadensiska OTPP (Teachers’) stod för årets största investering inom transport och logistik sett till rörelsevärde. Uppköpet av Köpenhamns flygplats uppgick till 67 miljarder SEK. Även Solvang och Belships fick nya finansiella ägare under 2017.

 

Transaktionsnivån sänks något i jämförelse med föregående år

Trendbrott i aktieutvecklingen för transport- och logistikföretag under 2017

 

Listade nordiska transport- och logistikföretag

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.