Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Riskkapitalfonders struktur

Sverige är i dag ett av de länder i Europa med flest riskkapitalbolag, mest förvaltat riskkapital och högst avkastning. Anmärkningsvärda siffror för ett land med endast 10 miljoner invånare. Dessutom befann sig de svenska riskkapitalbolagen för bara 20 år sedan i transaktionsmarknadens periferi men är nu i högsta grad en naturlig del av densamma. Valentum ger dig här ge en kort introduktion till hur ett riskkapitalbolag är uppbyggt.

General Partner (Riskkapitalbolag)
Här har riskkapitalbolaget rollen som General Partner, vilket innebär att de investerar en mindre del i fonden, men framförallt är de ansvariga för att genomföra fondens förvärv och att förvalta portföljbolagen. För detta tar de vanligtvis ut en förutbestämd förvaltningsavgift samt en andel av vinsten, förutsatt att vinsten överstiger en viss nivå.

Limited Partners (Investerare)
Limited Partners bidrar endast med kapital och blir alltså delägare i fonden. Typiska Limited Partners till svenska fonder är institutionella investerare som försäkrings- och pensionsbolag, universitet och myndigheter, men även förmögna privatpersoner. En stor del av kapitalet, ofta upp emot 50 procent, investeras av internationella aktörer.

Riskkapitalbolagens nycklar till framgång

 

Stor kunskap om branschen
Innan några investeringar görs, genomförs noggranna analyser av marknaden och bolagets position. Efter förvärvet kan då nya affärsplaner snabbt implementeras.
Aktivt ägande, korta beslutsvägar
Då riskkapitalbolagen normalt är majoritetsägare i portföljbolagen kan beslut fattas och genomföras snabbt utan krav på exempelvis årsstämmobeslut.
Enhetliga incitament
Riskkapitalbolagen lägger ner ett gediget arbete på att hitta lämpliga personer att leda portföljbolagen och kompenserar dem ofta med exempelvis optioner i portföljbolaget i syfte att motivera och likrikta incitament med fonden.
Användandet av skuldsättning
riskkapitalbolagens förvärv är delvis finansierade av lån. Det innebär att de får en hävstångseffekt på sina investeringar vilket gör det möjligt med högre avkastning.

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.