Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Hur cyklisk är transaktionsmarknaden?

Att marknaden för företagstransaktioner är konjunkturkänslig är knappast överraskande. Men hur stor inverkan har det och drabbas alla bolag? Eller är det bara de bolag som har en cyklisk natur? Är det redan försent att påbörja en försäljningsprocess?

Det råder samstämmighet bland större prognosinstitut att Sverige nu är inne i en tydlig avmattningsfas (Högkonjunkturen är över – länk till konjunkturinstitutets senaste prognos). Liknande mönster syns på global nivån och IMFs senaste prognos för global BNP-tillväxt 2019 är den lägsta sedan finanskrisen (The World Economy: Synchronized Slowdown – länk till IMF).

Nu finns det förstås många faktorer som påverkar resultatet av företagsförsäljningar. Viktigast är fortfarande att bolaget som ska säljas har så bra ekonomi och framtida avkastningsprognoser som möjligt, men konjunkturläget påverkar i hög grad sådana bolag som drabbas direkt och företag med mindre konjunkturkänslig verksamhet dras med i en allmän nedgång.

Med det i åtanke blir det intressant att titta på vad historien kan visa när det gäller företagstransaktionernas känslighet för det allmänna ekonomiska läget, och det visar sig att det finns ett tydligt samband.

 

Marknaden för transaktioner är mycket cyklisk

Detta konstaterande är ett faktum – 2009 genomfördes 45 procent färre transaktioner i Norden än 2007 som var det senaste rekordåret. Krisen i slutet av 00-talet var ett resultat av ”credit crunch” med väldigt stora globala verkningar. Det finns hopp om att nästkommande sättning blir mindre än den förra, men även om man tittar på lågkonjunkturen i början av 2000-talet är siffrorna avslöjande – antalet transaktioner minskade med 25 procent.

 

 

Alla branscher drabbas

Värst drabbas branscher som är kraftigt konjunkturkänsliga, exempelvis byggsektorn. Även branscher som är ocykliska drabbas, då lägre värderingar och vinstförväntningar också smittar bolag som har lättare att rida ut en period av sämre ekonomisk utveckling. Nästan alla företag värderas med bas i förväntade framtida vinster. Osäkerheten kring framtida utveckling, som är typisk för en period av nedgång, gör att värderingarna minskar och säljare och köpare får det svårare att mötas.

 

 

Stark men fördröjd korrelation med börsen

Jämför man statistiken över antalet företagstransaktioner med börsutvecklingen så ser man en stark korrelation. Det är dock värt att notera att antalet transaktioner når sin lägsta punkt ungefär ett år senare än börsen i en nedgång.

– Så länge börsen ligger på eller i närheten av all-time high finns det fortfarande tid att göra bra affärer, säger Gustaf Plyhm, men den som vill vara säker på att få till en optimal affär bör inte vänta för länge.

Kontakt

Gustaf Plyhm

Partner

gustaf.plyhm@cwicf.com

+46 709 39 21 12

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.