Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Värdet höjs tack vare ”torrt krut” hos Private Equity-företagen

I Sverige har marknaden för private equity ökat kraftigt sedan starten på 1990-talet – aktörerna har blivit fler och fonderna har vuxit i storlek. Med en avkastningsnivå som överträffat noterade bolag har alltfler intresserat sig för att investera i private equity-företagen, vilket i sin tur medfört att deras kapital vuxit till rekordnivåer. På global nivå fanns det under 2016 över 4 000 miljarder kronor i ”torrt krut”, alltså kapital som inte investerats än.

Sverige var en pionjär när det kommer till private equity och idag har några av Europas största aktörer sitt ursprung i landet. Man kan dela in utvecklingen i ett antal faser. I den första fasen etablerades många nya fonder. Dessa fonder var förhållandevis små och kunde ha cirka 50 MSEK i kapital för investeringar i onoterade företag. Detta medförde att de bolag som private equity -företagen då investerade i var betydligt mindre jämfört med idag. Private equity-företagen uppvisade mycket god avkastning och i takt med att marknaden mognade så ökade också intresset från institutioner såsom försäkringsbolag att investera i fonderna. Eftersom Sverige var tidigt ute och uppvisat en stark utveckling ökade även intresset från internationella aktörer. I takt med den goda utvecklingen har fondernas storlek ökat kraftigt och idag är en genomsnittlig fondstorlek sek 2 miljarder.

Totalt har nettoinflödet av investeringar i svenska private equity-företag under perioden 2007–2015 uppgått till 250 miljarder kronor.

Av den summan har cirka 200 miljarder investerats i företag i Sverige. Vi är en attraktiv marknad att investera i, inte minst på grund av en väl fungerande bankmarknad som agerar smörjmedel för branschen och möjliggör attraktiv förvärvsfinansiering.

Sveriges private equity-företag har ett totalt kapital (antingen redan investerat eller ”torrt krut”) som överstiger 600 miljarder kronor. Den siffran gör oss till Europas tredje största marknad för private equity. I takt med att fondernas storlek ökat så har kapital som finns tillgängligt för investeringar också kontinuerligt ökat. Under de senaste fem åren har utvecklingen varit särskilt stark.

På global nivå har andelen torrt krut i fonderna ökat markant sedan 2012 och idag ser vi rekordnivåer. Totalt hade Private Equity-företagen 4 270 miljarder kronor under 2016 som ännu inte var investerade.

Totalt uppgick torrt krut på global nivå under 2016 till 4 270 miljarder kronor.

 

Den stora tillgången till kapital har givetvis haft effekt på konkurrenssituationen för private equity-företagen vilket också påverkat prisnivån på de förvärvade bolagen. Under 2016 steg värderingarna i Europa till rekordnivåer, med en genomsnittvärdering som översteg 10 gånger rörelseresultatet.

I genomsnitt tar det private equity-företagen 3,3 år att investera fondens torra krut. I USA är siffran högre – 4,3 år.

Valentum följer kontinuerligt utvecklingen av private equity-företagens fonder. Har du frågor eller vill veta mer om någon specifik aktör så tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.