Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Varifrån kommer Private Equitys pengar?

Private equity har öppnat upp möjligheten att investera i onoterade företag, något som visat sig mycket attraktivt och har lett till att Private equity-företagen idag fått över 100 miljarder SEK för direktinvesteringar i onoterade företag. Men varifrån kommer pengarna?

När private equity-industrin började etablera sig i Sverige fick den en stark start med kapital från svenska försäkringsbolag som Skandia och AP-fonderna. De nordiska bankerna med SEB och Handelsbanken i spetsen bistod även med kapitalresningen från förmögna privatpersoner och bankfinansiering för aktörernas investeringar i onoterade företag.

I takt med att marknaden vuxit har allt fler aktörer intresserat sig för att investera i private equity-företagens fonder. Nedan ett exempel på hur mixen av investerare typiskt sett ser ut idag:

Den största andelen av kapitalet kommer från pensionsfonder tätt följt av stiftelser. Till viss del har private-equity-marknaden även öppnats upp för privatpersoner genom kapitalförvaltare, men fortfarande är det relativt svårt att som privatperson investera där, om man inte är mycket förmögen.

Tittar vi närmare på AP-fonderna så har de lagt alltmer av sina investeringar på private equity-investeringar. Under 2001 utgjorde alternativa investeringar (där private equity ingår) cirka tre procent av deras portfölj – idag är den siffran över 20 procent.

Vår analys mot denna bakgrund är att AP-fonderna på sikt kommer öka andelen som får investeras i Private equity och därav kommer deras engagemang i sektorn att öka än mer.

Geografisk spridning

Till en början var de framför allt nordiska aktörer som investerade i svensk private equity. Idag har dock situationen ändrats markant och en stor del av kapitalet kommer nu ifrån internationella institutioner. Sverige är sedan tidigare attraktivt, med sin starka bankmarknad, starka företagskultur och politiska stabilitet – och genom private equity har det öppnats ytterligare en möjlighet för internationella investerare att investera i onoterade företag i Sverige. Nedan visas en bild för hur den geografiska spridningen ser ut för fondernas kapital:

Som grafen ovan visar kommer nu mindre än en femtedel av kapitalet i fonderna från investerare i Norden. Störst andel har övriga Europa följt av Nordamerika.

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.