Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Företagsförsäljningar 2019 – Vår syn på vägen framåt

2018 blev det åttonde raka året med tillväxt på marknaden för företagsförsäljningar. Än så länge syns ingen avmattning trots att börsen gått ned kraftigt – närmar vi oss slutet på denna cykeln? Vi har intervjuat Tomas Almgren, VD på Valentum för att få alla svaren

Är det för sent att sälja sitt bolag?

– Nej, det är inte för sent. Vi på Valentum märker fortfarande ett väldigt stort intresse för de företag vi driver process med och värderingarna är fortfarande väldigt höga. Men självklart finns en oro hos investerarna, särskilt när det gäller cykliska bolag.

Men förr eller senare måste ju nedgången komma – hur ser ni på framtiden?

– Vi arbetar efter hypotesen att åtminstone våren 2019 kommer att vara opåverkad. Det är svårt att sia om utvecklingen längre fram än så. Mycket beror på den övergripande konjunkturen, eller om något oväntat inträffar som skapar oro.
– En viss avmattning i starkt cykliska sektorer och bolag med stor exponering mot nybyggnation av bostäder har redan skett, samtidigt bedömer vi att värderingarna på bolag med låg cyklisk exponering eller unika affärsmodeller kan fortsätta upp under våren.

Men nu när börsen har gått ner – har det påverkat värderingarna på marknaden?

– Än så länge är påverkan marginell. Värderingen på onoterade bolag rör sig långsammare än börsen. Men om börsen fortsätter ner kommer det självklart i längden att påverka värderingarna.

Vad driver denna starka marknad?

– De stora drivkrafterna på makronivå är låga räntor i kombination med att det finns mycket pengar på marknaden. En mer lokal svensk trend är det ökande antalet finansiella köpare och private equity som investerar i medelstora bolag. Detta är en trend som pågått under lång tid och i förlängningen ger det ökad konkurrens om bolagen, högre värderingar och därigenom fler säljare.

Men känner inte private equity-bolagen oro över en eventuell sättning av konjunkturen?

– Det gör de absolut men då deras fonder är tidsbestämda så måste de investera det kapital de har fått tillgång till under en begränsad period. Däremot räknar många med att behöva äga bolag man köper idag genom en konjunkturcykel, och det är en huvudanledning till att vi tror att värderingarna på bolag med låg cyklikalitet kommer fortsätta uppåt under våren.

Så avslutningsvis – vad är ditt råd till de som funderar på sälja sitt bolag?

– Marknaden är fortfarande god för att göra transaktioner: värderingarna är fortsatt på all-time-high, och det finns gott om både finansiella och industriella köpare.
– Däremot är det svårt att sia om hur länge det håller i sig. Hade jag fått frågan för ett år sedan hade jag sagt att det ser stabilt ut ett halvår framåt men att det är svårare att förutse längre – samma prognos som nu alltså, säger Tomas Almgren.

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.