Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Varning för att okritiskt värdera med P/E-multipel

Ibland kan det vara användbart med en snabb och enkel metod för att uppskatta värdet på ett företag. Vanligast är att använda multipeln P/E (price/earnings) där man jämför värdet på olika bolag och även vill etablera en värdering på sitt eget bolag. Man ska dock vara medveten om att det finns det ett stort antal faktorer som gör att det är lätt att gå fel vid användning av denna metod.

Vad är multiplar?
Principen är mycket enkel. Genom att titta på hur liknande bolag värderas på börsen per vinstkrona tas en multipel fram som sedan används för värderingen. Iden bygger på förenklingen att aktier som handlas på en börs alltid har ”rätt” värde.

Första svagheten – tar inte hänsyn till framtiden
Det mest uppenbara problemet är att detta inte tar någon hänsyn till framtiden. Ditt bolag kanske har tagit stora kostnader för tillväxt senaste året och därmed är riggat för en hög vinst nästa år. Då kommer multiplar på de senaste tolv månadernas vinstnivåer underskatta värdet på ditt bolag.

Andra svagheten – tar inte hänsyn till storlek
Säljer du kläder i butik – då kanske är det frestande att titta på multiplar på H&M för att säga hur marknaden värderar klädbutiker. Har även du 50 000 anställda, 5 000 butiker i 40 länder så kanske det är helt rätt, annars måste en justering för storlek göras. En annan avgörande faktor är likviditeten. H&M:s aktier kan säljas med ett knapptryck till miljoner investerare världen runt. Att däremot sälja aktier i ett entreprenörsägt bolag kräver noggranna förberedelser och antalet köpare är i bästa fall ett hundratal.

Här finns ingen vedertagen sanning, men i svenska midmarket-segmentet brukar man behöva räkna 20 – 30 procent lägre än listade jämförbara bolag.

Tredje svagheten – noterade bolag har inte nödvändigtvis rätt värdering
En del oroar sig för att värdet på bolaget går ner om börsen kraschar. En börskrasch har förstås negativ inverkan på verksamheten, men bortsett från det är just den situationen ett bra exempel på en annan svaghet med multipelvärdering. Detta då värdet alltid sätts i relation till andra bolag som anses ha rätt värdering bara för att det är noterade. Ett antagande man ska vara försiktig med, speciellt i högkonjunktur.

Använd EV/EBITDA istället
P/E är ett enkelt och vedertaget mått, men det kan bli väldigt fel om man jämför bolag med stora skulder mot företag med en stor kassa. Logiken är enkel, vi måste ha ett värderingssätt som ger samma värde för bolaget oavsett finansiering. Som rådgivare tittar vi på Valentum därför nästan alltid på multiplar som ser till rörelsevärdet – EV eller enterprise value.

EV sätts i relation till EBITDA, vilket är en förenklad uppskattning av företagets kassaflöde. En annan fördel är att den multipeln är svårare att manipulera för kreativa controllers på de listade bolagen.

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.