För att Sveriges entreprenörer förtjänar mer.

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Läs mer

Varför använda rådgivare vid företagsförsäljning?

Hälften av alla privata företagsförsäljningar görs idag utan rådgivare. Många företag säljs därför under sitt faktiska värde. Och Sveriges företagsägare går miste om miljarder.

Att sälja ett företag är en komplex process och kräver gedigen förberedelse, analys och underbyggd argumentation av företagets värdeskapande faktorer. Branschen utvecklas snabbt och det är avgörande att alltid ha uppdaterad kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra en bra affär.

Vana köpare, med företagstransaktioner som en stor del av sin verksamhet, använder sig av rådgivare i sina transaktionsprocesser. Därför är det att rekommendera att även du som säljare har någon som står på din sida i förhandlingen och aldrig slutar jobba för ditt bästa.

Med en specialiserad rådgivare som förstår den kommersiella aspekten av affären och tar hand om hela processen, säkerställs bästa möjliga utfall av din försäljning. Samtidigt får du tillgång till ett stort nätverk av potentiella köpare.

 

Läs mer om våra tjänster

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.