Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Fortsatt rekordhög nivå på transaktionsmarknaden

2018 genomfördes totalt 1 114 transaktioner i Norden – en ökning med 64% sedan 2010 och det 8:e året i rad som marknaden växer.

73% av köparna utgjordes av nordiska företag, vilket ligger i linje med andelen under de senaste 8 åren. Det land utanför Norden som förvärvat flest bolag är USA som stod för 6% av alla förvärv. Detta följt av Storbritannien, Tyskland, Holland och Frankrike. De kinesiska köparna som fått mycket uppmärksamhet i media under senare år genomförde återigen väldigt få affärer i Norden – totalt hade 7 företag en kinesisk köpare under 2018.

Antalet transaktioner inom e-handel planade ut efter att ha ökat stadigt med 12% årligen sedan 2010. En uppmärksammad transaktion var bland annat Care of Carl där ägaren och grundaren sålde en majoritet av aktierna. Valentum agerade som Care of Carls rådgivare genom hela processen. Övriga konsumentbranschen minskade något jämfört med föregående år med totalt 149 transaktioner 2018 mot 153 transaktioner 2017. Bland övriga konsumenttransaktioner som fått mycket uppmärksamhet kan Isadora nämnas som Valentum bistod vid försäljningen till det nordiska Private Equity-företaget Axcel under början av året.

Nöjes -och restaurangbranschen fortsatte växa. Totalt genomfördes 40 transaktioner i Norden jämfört med 30 transaktioner under 2017. Detta är en bransch som växt stadigt de senaste 8 åren med en genomsnittlig årlig tillväxt på 18% sedan 2010. Under året såldes bland annat casual dining-restaruanger Pincho Nation till Valedo Partners och STC gymkedja såldes till Novax .

Totalt genomförde Valentum 13 st försäljningsuppdrag under 2018, vilket gjorde oss till den ledande oberoende rådgivaren av före tagstransaktioner i Sverige

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.