Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Made in Sweden – Kan produktion i Sverige höja värdet på ditt bolag?

Tillverkningsindustrin har länge varit en viktig del av svensk ekonomi och flera av våra mest framgångsrika företag har sitt ursprung i den. Under de senaste 50 åren har konkurrensen skärpts kraftigt från internationella företag med tillverkning i låglöneländer och många svenska bolag har tvingats omlokalisera sin personalintensiva produktion för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Den senaste tidens utveckling med ökad automatiseringsgrad och stigande löner i det utländska produktionsledet har däremot bidragit till att vindens riktning ändrat kurs, och det finns ytterligare faktorer som är viktiga att ta i beaktning för att landa i rätt beslut när det gäller produktionen i din verksamhet.

Trenden att flytta hem sin produktion från utlandet har varit tydligast i USA och svenska bolag som följer med i utvecklingen uppger att ökad kundanpassning, större flexibilitet och förkortade ledtider är avgörande motiv bakom deras beslut att omlokalisera sin produktion till Sverige. Kunder efterfrågar i allt högre grad produktanpassning, service samt kortare leveranstider och en lång försörjningskedja med högvolymproduktion i utlandet skapar svåra förutsättningar för att upprätthålla innovationskraft och att vara flexibel mot marknadens ständigt skiftande behov. Lokal förankring medför även tydligare kontroll över kompetensförsörjningen inom bolaget och underlättar intern produktutveckling genom att forskningsavdelningen kan placeras i anslutning till produktionen, vilket kan vara särskilt viktigt i komplexa industrier där tekniken ständigt utvecklas.

Kostnadsfördelen med att producera i utlandet har också förlorat kraft i takt med stigande löner i låglöneländer och utvecklingen inom automatiserad tillverkning. Många företagsledare väljer dessutom att enbart fokusera på produktionskostnader i sin kalkyl och utelämnar därmed ytterligare dolda kostnader relaterade till exempelvis långväga logistik och kvalitet. Risken med att överskatta besparingar i produktionsledet är att totalkostnaden med eventuella leveransproblem och kvalitetsbrister inräknade gör det svårare att möta uppsatta lönsamhetskrav och att bolagets varumärke tar skada.

Lokal produktion kan alltså resultera i att svenska bolag ökar sin konkurrenskraft genom tydligare översikt på totalkostnaderna, minskat leverantörsberoende, större kundflexibilitet och bättre kvalitetssäkring. Ytterligare fördelar med lokal tillverkning som kan kompensera för högre tillverkningskostnader och bidra till stärkt marknadsposition är att etiketten ”Made in Sweden” medför en kvalitetsstämpel på marknaden och samtidigt stärker bolagets hållbarhetsprofil.

Ur ett värderingsperspektiv går det även att argumentera för att ovanstående fördelar med tillverkning i Sverige har potential att öka ditt bolagsvärde till följd av sänkt operationell risk  i verksamheten och stärkt varumärke. Närhet till kund och ökad kontroll över verksamheten underlättar omställningsförmågan i affärscykeln, vilket i sin tur inger större trygghet hos potentiella köpare i en transaktionsprocess.

Om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan höja ditt bolagsvärde genom strategiska beslut i din produktion eller i andra delar av din verksamhet, tveka inte att kontakta oss på Valentum.

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.