Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Varför ska du sälja en del av ditt företag till private equity?

Är du ägare till ett onoterat bolag? Oavsett om du är aktiv i verksamheten eller inte kan det vara en bra lösning att sälja hela eller delar av verksamheten till en finansiell köpare, så kallad Private Equity.

Entreprenörer drar ofta igång sina företag för att de brinner för en idé, eller har en kompetens som är unik. I takt med att framgången kommer och företaget växer så tenderar allt mer att handla om andra frågor än det som fick dem att starta företaget från början. För den företagare som vill fortsätta jobba i bolaget med sina hjärtefrågor men ändå växa, kan det vara en klok strategi att sälja hela eller delar till ett private equity-företag.

Typiskt för ett sådant är att de köper upp bolag där de ser bra chanser att utveckla verksamheten på tre till fem års sikt, med målet att sälja företaget vidare.

Det finns ett antal faktorer att fundera på för företagaren som funderar på att ta det här steget. En uppenbar fördel är att du kan säkra värden men ändå få vara med på utvecklingen framåt. Private equity-företagen kan också bidra med investeringskapital, kompetens och partnerskap. De är ofta mycket duktiga på att rekrytera rätt experter till sina ägda bolag, vilket ytterligare bidrar till att du kommer få se ditt bolag växa.

Hannes Wallin startade företaget Fractal Design 2010 i Askim utanför Göteborg. Verksamheten består i att designa och tillverka chassin till datorer, och företaget gick riktigt bra. Hösten 2016 sålde han till private equity-företaget Litorina, och Valentum var med som rådgivare i affären. Ett år senare tycker Hannes Wallin att det mesta har varit positivt med affären.

– Nu, med en aktiv och duktig styrelse, har jag en part att förhålla mig till vilket jag inte hade innan, säger Hannes Wallin.  Med en erfaren och kompetent ordförande uppstår ett slags mentorskap. Sammantaget har det lett till en tydligare struktur i bolaget.

Samtidigt är inte den här lösningen för alla. En grundläggande aspekt du behöver fundera över är vilken typ av företag du har.

Generellt älskar private equity-företag marknadsledare på en mindre, nischad, marknad. De är oftast mindre entusiastiska över företag verksamma på bredare branscher med många snarlika aktörer. Är du i en sådan bransch bör du istället överväga en strategisk köpare.

Som person gäller det också att kunna acceptera förlorad kontroll över företagets framtid och dessutom släppa in andra i beslutsfattandet.

– Det handlar lite om att känna sig själv, säger Gustaf Plym, rådgivare på Valentum. Vet du med dig att du är en ensamseglare som gillar att styra det mesta själv är en sådan här lösning inte att rekommendera. Du måste till exempel vara beredd på att förlora kontrollen över framtida försäljningar, även om dessa ofta sker i samråd med dig som entreprenör och delägare.

Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar kan vara att sälja en del av företaget. I regel säljer man i de fallen mellan 51–80 procent. Ett sådant upplägg innebär att du kan säkra en del av det värde du byggt upp, men ändå få vara med och tal av framtida vinster. Det kan också innebära att du törs ta andra risker.

Men också den som säljer hela bolaget kan ha som långsiktig plan att minska sitt engagemang i bolaget.

– Den som succesivt vill minska sitt engagemang, och så småningom göra företaget helt oberoende av en själv som person, får hjälp med detta av delägaren, säger Hannes Wallin på Fractal Design. Det kan annars vara svårt som entreprenör och grundare att avveckla sig själv.

Oavsett om man väljer att sälja hela eller delar av bolaget finns det många goda skäl att ta hjälp av rådgivare innan man gör affären. Ungefär hälften av alla företagare som blir kontaktade direkt av en köpare säljer utan att ta hjälp av experter, något som innebär risker.

– Förutom att du inte konkurrensutsätter budet och därmed riskerar att sälja till underpris, får du som säljare väldigt lite koll på vad som händer med ditt livsverk efter försäljningen, säger Gustaf Plyhm. Vi som arbetar med det här dagligen har en djupare kunskap om de potentiella köparna och vet oftast hur de agerar efter en transaktion. Givetvis vill köparen komma så billigt undan som möjligt, och där skärskådar vi anbuden och letar efter fallgropar. Vi vet vad vi ska titta efter för att det ska bli en så bra affär som möjligt.

 

De tre bästa argumenten för att sälja till private equity-företag: 

  • Möjlighet att säkra stora värden men ändå vara med framåt
  • Få tillgång till investeringskapital, kompetens och partnerskap
  • Möjlighet att lägga mer kraft på det som fick dig att starta bolaget

De tre bästa argumenten för att inte sälja till private equity-företag:

  • Tappad kontroll över strategiska beslut
  • Du får inte hela vinsten när det går bra
  • Ökad rapportering

Frågor att ställa innan du väljer att sälja till private equity:

  • Kan du leva med tanken att tappa kontroll över företagets vidare liv – framförallt vad gäller framtida försäljningar?
  • Kan du leva med en delägare som lägger sig i din vardag, eller är du en ensamseglare?

Kontakt

Gustaf Plyhm

Partner

gustaf.plyhm@cwicf.com

+46 709 39 21 12

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.