Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Rekordhög transaktionsnivå i Norden under 2017

Efter en rekordstark inledning under H1 2017 har den nordiska transaktionsmarknaden avmattats något. Samtidigt är värderingarna högre och transaktionerna större än någonsin

Exempel på köpare och riskkapitalister som har investerat stort i Norden under 2017

 

Transaktionsåret 2017 inleddes starkt med nytt rekord sett till antalet transaktioner men under andra halvan av året har transaktionsnivåerna avmattats något. Ser man däremot till värde och värderingsmultiplar är marknaden betydligt hetare än föregående år.

Höga rörelsevärden och multipelvärderingar
Under 2017 har nordiska bolag värderats till i genomsnitt 11.5x EBITDA vilket är väsentligt mycket högre än genomsnittet 2016 på 10.1x EBITDA. Även genomsnittligt rörelsevärde har gått upp med mer än 12% vilket tyder på en fortsatt stigande värderingsgrad.

Riskkapitalister investerar stora summor i Sverige
Ett flertal stora transaktioner har genomförts av riskkapitalister på den svenska marknaden. Riskkapitalister var köpare i 7 av de 10 största transaktionerna sett till rörelsevärde under 2017.

Svenska bolag köper svenskt
67% av transaktionerna på den svenska marknaden under 2017 gjordes av svenska köpare. Den största affären sett till rörelsevärde var Kinneviks investering i ComHem som värderade bolaget till ca 31 miljarder SEK vilket innebär 5x omsättning och 11.5x EBITDA.

Trender på transaktionsmarknaden

Stor tillgång på kapital i en likvid marknad

  • Många stora strategiska aktörer har sedan 2008 hamstrat kapital vilket gör att tillgången är hög
  • Antalet private equity finansierade företag ökar och dessa företag är mer aktiva på transaktionsmarknaden
  • Räntenivåerna är fortsatt historiskt låga vilket ger billigare förvärvsfinansiering och högre belåning
  • Förväntningarna på 2017 är dock att räntorna ökar något vilket påvisas av LIBOR-räntans (3 mån) uppgång under 2017 från 1.04% till 1.54%

Mjukvara och tech är inte längre bara för techbolag

  • Strategiska aktörer förvärvar för att öka innovation, effektivisera verksamheten, samt utveckla produkter, tjänster och säljkanaler genom e-handel
  • Förvärv är en genväg till teknisk utveckling inhouse. Utvecling av tech in-house kräver områdesexpertis, är kostsamt och tar lång tid att genomföra

Rekordhög transaktionsnivå under 2017 trots en något avmattande trend under H2

Svag nedgång på börsen under H2

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.