Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Nytt toppår för företagsförsäljningar – här är branscherna som går bäst

2019 genomfördes 1 155 företagsförsäljningar i Norden, vilket är den näst högsta noteringen sedan Valentums mätningar startade. Vi märker dock ett litet trendbrott då förra året blev det första året utan tillväxt sedan 2010. Även värderingarna har planat ut på en ny hög basnivå – efter att ha stigit 30-50 procent de senaste 10 åren.

Efter åtta år av ökande aktivitet på transaktionsmarknaden kan vi efter 2019 konstatera att det inte blev ett nionde. Antalet företagsförsäljningar minskade i stället med 3 procent – och även om minskningen är försumbar så markerar den ändå ett trendbrott.

 

Branscherna som går bra – och sämre

Sverige är fortsatt den marknad i Norden där det genomförs flest företagsförsäljningar – 2019 skedde 391 transaktioner över hela landet. Vissa branscher går också bättre än andra. En sådan sektor, där Valentum varit mycket aktivt under 2019, är restaurang- och nöjesbranschen. Bland annat var vi rådgivare i den uppmärksammade partnerskapsaffären mellan grundarna till Bastard Burgers och norska Equip Capital. Bastard Burgers har sedan starten 2016 framgångsrikt växt till över 30 enheter runtom i Sverige. Stöttade av Equip har Bastard Burgers en tydlig ambition att växa internationellt, med initialt fokus på Norge och Finland.

Valentum var även rådgivare när entreprenörerna bakom Holy Greens och Busfabriken tog in nya ägare under året. Totalt gjordes 42 transaktioner på den nordiska restaurang- och nöjesmarknaden.

 

 

 

Mjukvara och e-handel ångar på

Andra marknadssegment som visar fortsatt starkt tillväxt är mjukvara och e-handelssektorn. På mjukvarumarknaden stod Visma ut med sex förvärv under 2019 och på e-handelssidan genomförde Bygghemma fyra förvärv. Valentum fortsatte att vara aktiva i e-handelssektorn även 2019 och bistod ägarna till Parfym.se i sin partnerskapsaffär med Priveq.

Intresset för retail-segmentet har däremot varit fortsatt svagt, och detsamma gäller byggsektorn. Inom byggsektorn ser vi dock tendenser till att botten är nådd och att intresset kan vara på gång att stiga igen.

 

 

 

Köpare från Norden – och USA

USA är fortsatt det utomnordiska land som genomför flest transaktioner i Norden. Under 2019 skedde 85 transaktioner med amerikanska köpare. Allra störst intresse visar amerikansk köpare för nordiska mjukvarubolag – i nästan var fjärde transaktion i sektorn var köparen från USA. Det gjorde USA till den största köparen av nordiska mjukvarubolag under 2019. Ser vi till totalmarknaden skedde dock de flesta transaktionerna inom Norden – i nästan 75 procent av affärerna var köparen ett annat nordiskt företag.

 

 

 

Kontakt

Martin Agerup

Director

martin.agerup@cwicf.com

+46 73 300 00 14

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.