Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Rådgivare till Stena Metall vid försäljningen av Stena Components till Lazarus Industriförvaltning

Stena Components erbjuder kvalificerad verkstadskompetens och kundanpassade stålkomponenter till nordisk industri. Tillverkningen i Nybro startades 1974 under namnet Nybro Stålprodukter och har sedan dess utvecklats till en komplett verkstad på 13,000 kvm, med 75 anställda och en gedigen maskinpark.

Till följd av en strategisk översyn inom Stena Metall-koncernen fattades beslutet att avyttra Stena Components. Köparen Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag med fokus på verksamheter med lovande framtidspotential, men som uppvisat svag historisk lönsamhet. Lazarus kommer att bidra med resurser, erfarenhet och stöd för att fortsätta utveckla Stena Components verksamhet och erbjudande.

 

”Stena Components Nybro har varit en del av Stena Metall-koncernen under lång tid och bidragit till det mångsidiga kunderbjudandet. Stena Components verksamhet ingår inte längre i koncernens långsiktiga strategi. Med Lazarus som ny aktiv ägare är vi övertygade om att bolaget på ett bättre sätt kan fortsätta att utveckla verksamheten och lönsamheten för att nå de strategiska målen.”

Jonas Höglund, CFO, Stena Metall

 

”Stena Components matchar våra kriterier perfekt. Vi är imponerade av allt arbete som gjorts under de senaste åren för att transformera och modernisera bolagets erbjudande, och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete i nära samarbete med bolagets ledning och personal.”

Claes Jonson, Partner, Lazarus Industriförvaltning

Kontakt

Oscar Coster

Director

oscar.coster@cwicf.com

+46 73 503 06 10

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.