Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Att sälja sitt företag 2020 – vår syn på marknaden det kommande året

2019 var ännu ett toppår på marknaden för företagsförsäljningar – även om tillväxttrenden planade ut. Ett glatt börshumör och fortsatt god tillgång på kapital världen över talar för en bra utveckling även 2020, men är det så enkelt? Vi frågade Tomas Almgren, VD på Valentum, hur han ser på framtiden.

Först och främst – hur gick marknaden för företagsförsäljningar 2019?

– Marknaden var stark och det genomfördes 1 155 transaktioner i Norden. Det är den näst högsta siffran sedan vi började mäta 2010. Men vi såg ändå ett trendbrott – 2019 var det första året utan tillväxt de senaste 10 åren. Värderingarna har också planat ut men på en väldigt hög nivå, sedan 2010 har värderingarna på onoterade bolag ökat med 30-50 procent.

Vad säger det om marknaden 2020?

– Vi tror att det första kvartalet kan bli avvaktande, men det finns inga tecken på en generell avmattning. Det är fortfarande säljarnas marknad, och det drivs på bland annat av ränteläget och den goda tillgången på kapital. Det finns helt enkelt få ställen där det är attraktivt att placera sina pengar. I Sverige drivs också utvecklingen av att det finns fler köpare – många nya mindre riskkapitalbolag har kommit in på marknaden.

Hur ser det då ut med företagsvärderingarna? Hur mycket kan man få betalt för sitt företag?

– Det varierar så mycket att det är omöjligt att ge ett bra svar. Men värderingarna är höga, de har ökat med 30-50 procent de senaste tio åren mätt i hur många årsvinster köpare är beredda att betala. Vi har också märkt att företag värda mellan 200 och 500 miljoner har gått upp mer än större bolag. Det beror på att det finns fler köpare, och att dessa köpare verkar ha en större riskaptit.

Är det några branscher som ser ut att bli extra heta eller svala under det kommande året?

– Ja, det är stor skillnad mellan olika branscher. Restaurang- och nöjesmarknaden ser ut att gå fortsatt väldigt starkt i Norden, inte minst inom ”fast casual”-segmentet. Trenden för mjukvarubolag pekar fortsatt uppåt, och intresset från amerikanska köpare är högt. I andra änden ser vi att intresset för retail fortsätter att vara svagt. Byggsegmentet har ju gått trögt länge, men här ser vi faktiskt tendenser till ett ökande intresse för många bolag. De företag som är tungt exponerade mot bostadsrätter i Stockholm har det dock fortsatt tufft när det gäller att attrahera kapital.

Börsen är på rekordnivåer i många delar av världen – hur påverkar det marknaden för onoterat och vad händer om vi får en korrektion nedåt på börsen?

– Börsvärderingarna har stor påverkan på värderingarna och intresset för att köpa företag. Men marknaden för onoterat släpar efter och en mindre korrektion behöver inte påverka så mycket. Men ja, skulle vi se en längre nedgång på börsen så kommer det att få konsekvenser – så funderar man på att sälja sitt bolag så finns det anledning att agera nu.

Så avslutningsvis – vilka är dina råd till dem som funderar på att sälja sitt bolag?

– För det första, var medveten om att marknaden just nu är väldigt attraktiv. Det har inte funnits bättre förutsättningar på länge, och vi vet inte hur framtiden ser ut. För det andra – den stora mängden potentiella köpare gör att du som säljer ditt företag har många alternativ. Stirra dig inte blind på prislappen utan väg också in den kunskap och det nätverk de olika köparna kan bidra med. I våra senaste affärer valde nästan en tredjedel av säljarna en partner som inte kom med det högsta budet – och det kan visa sig vara en väldigt smart affär, säger Tomas Almgren.

 

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.