Försäljning av El-Björn till Connecting Capital

Priveq Investment har, efter över fem år som huvudägare i El-Björn International AB, avyttrat El-Björn till det svenska investeringsbolaget Connecting Capital. El-Björn är nordens ledande aktör inom temporära kraft, ljus och klimatprodukter.

El-Björn grundades redan 1954 i Anderstorp och började på 70-talet producera temporära kraftlösningar. Idag omsätter El-Björn ca SEK 250 miljoner med branschledande lönsamhet och har en mycket stark position på marknaden. Bolaget förvärvades av Priveq 2011 och har under Priveqs ägande visat god tillväxt, både på hemmamarknader och genom geografisk expansion.

 

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@valentum.se

+46 704 500 369

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.