Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Strategiska företag konsoliderar välfärdsmarknaden 2017 trots debatt om privat välfärd och vinsttak

Starka trender driver välfärdsmarknaden samtidigt som debatten om marknadsstrukturen bidrar till ökad politisk risk

Sålda bolag under 2017

 

Trots positiva underliggande drivkrafter har debatten om privat välfärd haft stor inverkan på marknaden. Cirka 16 procent av Sveriges sjukvård, omsorg och utbildning bedrivs idag i privat regi och behovet förväntas öka. Välfärdsutredningen och förslag om vinsttak i välfärden har dock skapat debatt och vinsttaks-förslaget har kritiserats av både politiker och inom näringslivet. I mars förväntas en proposition där regeringen väntas föreslå att särskilda tillstånd ska krävas för att få bedriva skolbolag och äldrevårdsomsorg privat vilket utgör en stor politisk risk. Privat välfärd förväntas bli en het valfråga inför riksdagsvalet och marknads-strukturen framöver förväntas bli tydlig först under slutet av 2018.

Strategiska aktörer konsoliderar marknaden

Dom strategiska bolagen står för den största andelen transaktioner. Capio stod under 2017 för hela 5 förvärv inom både ögonvård och närsjukvård. Finska Pihlajalinna genomförde 3 transaktioner och Attendo genomförde 2 förvärv. Däribland årets största förvärv inom välfärd sett till rörelsevärde när Attendo köpte det finska bolaget Mikeva för 1.5 miljarder SEK.

Ett flertal finansiella investerare lämnar marknaden

Debatten om privat välfärd och förslaget på vinsttak innebär ökad risk för finansiella investerare och har bidragit till att flera investerare avyttrar innehav i den nordiska välfärden. FSN Capital, Procuritas Capital, och EQT finns bland dom företagen som har sålt företag i branschen under 2017.

Viss avmattning under 2017 jämfört med tidigare år

Välfärdsbolag fortsätter att värderas högt även nivåerna har avmattats något

Den politiska oron har även inneburit avmattande värdetillväxt på stockholmsbörsen

 

Listade nordiska välfärdsbolag

Kontakt

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.