Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Försäljning av Orwak till Accent Equity

Kombinationen av ett klassiskt svenskt tillverkande bolag, en intressant situation där bolaget gått från ett strategiskt förvärv till en tillgång som inte var väsentlig för kärnverksamheten och en effektiv försäljningsprocess gav ett mycket lyckat utfall för säljaren.

Orwak grundades redan 1978 och har sedan starten varit en av pionjärerna inom återvinningsutrustning – primärt vertikala balpressar. Efter att passerat flera ägare under bolagets utveckling förvärvades bolaget 2004 av det norska börsnoterade bolaget Tomra.

Tomra hade då visionen att bli världsledande på återvinningslösningar och i den visionen passade Orwak in mycket väl. Under de nästföljande tio åren utvecklades dock Tomra i en annan riktning, bolaget blev experter på att tillverka sensorbaserade lösningar som både används för pantmaskiner men också avancerade sorteringssystem för matindustri, gruvindustri och avfallssortering.

I ett bolag där fokus ligger på att utveckla, designa och tillverka avancerad storteringsutrustning fick det svenska industribolaget Orwak mindre och mindre uppmärksamhet och utrymme att genomföra sina strategiska planer vilket ledde till att Tomra fattade beslutet att bolaget skulle säljas.

Tomra valde Valentum som rådgivare baserat på det affärsupplägg som presenterats och Valentums tidigare erfarenheter från svenska industribolag. För Tomra var det mycket viktigt att uppnå bästa möjliga transaktionsvillkor men också att göra en affär som var rätt för bolaget, de anställda och ledningen. Dessa önskemål gjorde att Valentum valde att driva en begränsad strukturerad process med ett urval av potentiella köpare som fick möjlighet att titta närmare på bolaget.

Intresset för Orwak var mycket stort och Tomra hade ett dussintal bud att ta ställning till.  Tomra valde slutligen att sälja bolaget till Accent Equity Partners nybildade företagsgrupp SanSac och Enviropac. Huvudanledningen till  beslutet var att den större företagsgruppen skulle innebära både större trygghet och utvecklingsmöjligheter för anställda och ledning.

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.