Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Försäljning av Rivners till Lotus Maskin & Transport

Rådgivare till Rivners vid försäljningen till Lotus Maskin & Transport.

Transport- och rivningsföretaget Lotus Maskin & Transport förvärvar Rivners AB och Rivners Sanering AB (”Rivners”) i en transaktion. Rivners är en ledande aktör inom rivnings- och saneringssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 110 miljoner kronor.

Med över 60 års erfarenhet av att tillhandahålla heltäckande tjänster inom rivning och sanering har Rivners etablerat sig som en av Stockholms- och Mälardalsregionens ledande aktörer. Rivners affärsidé är att med beställarens krav i fokus, med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser, utföra alla slags rivnings- och saneringsarbeten med egen personal och egna maskiner.

Bolaget har varit delaktig i flera av Stockholmsregionens mest högprofilerade byggprojekt. Som exempel kan nämnas rivningen av Klarakvarteren, de tidigare regerings- och riksdagsbyggnaderna samt mer aktuella projekt såsom Råsunda Fotbollsstadion och Mästerhuset i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 17-21).

Lotus-koncernen blir med denna transaktion en av de ledande aktörerna i Sverige inom rivning, sanering och håltagning med drygt 200 medarbetare och en omsättning på över 370 miljoner kronor 2016. Totalt beräknas koncernen omsätta ca 500 miljoner kronor under 2017 vilket gör Lotus Maskin & Transport till Sveriges största privatägda renodlade rivningskoncern.

”Vi har stor respekt och förtroende för Lotus och ser mycket positivt på den spännande resa vi kommer ha tillsammans med dem. Detta är en positiv lösning för såväl våra medarbetare som för bolagets framtida utveckling. Vi ser fram emot att växa verksamhetsmässigt och ta många nya rivningsprojekt”, kommenterar Kjell Sten, tidigare delägare och VD på Rivners.

Kontakt

Henrik Jakobsson

Director

henrik.jakobsson@cwicf.com

+46 727 16 61 00

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.